Jump to content

Privatumo politika

Privatumo politika

Nuoroda į šį puslapį yra patalpinta kiekvieno mūsų svetainės puslapio apačioje.

 

 • Asmens duomenų valdytoja: Inga Domarkiene.

Duomenų valdytojas turi teisę rinkti, kaupti ir tvarkyti asmens duomenis taip, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: serverio paslaugų teikimas (sklandaus klientų paskyrų veikimo, paslaugų suteikimo bei apsaugos užtikrinimas).

 • Nustatytu asmens duomenų tvarkymo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninis paštas, telefono numeris, IP adresas, pirkimų duomenys.
 • Nustatytu asmens duomenų tvarkymo tikslu surinkti asmens duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie svetainės/serverio.
 • Nustatytam terminui asmens duomenys yra sunaikinami (ištrinami iš duomenų bazės).

Svetainėje/serveryje jaunesni nei 16 metų amžiaus vaikai registruotis ir sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika gali tik atsiuntę tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) sutikimą, leidžiantį tvarkyti vaiko asmens duomenis. Sutikimą siųsti el. paštu info@sng.lt

 1. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto duotas sutikimas.

Duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys yra tvarkomi) teisių įgyvendinimas.

Duomenų subjektas apie asmens duomenų tvarkymą yra informuojamas, kai registruojasi svetainėje/serveryje.

 • Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju jis negali registruotis svetainėje/serveryje.
 • Duomenų subjektas turi galimybę prisijungęs prie svetainės/serverio atnaujinti savo asmens duomenis.
 • Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 • Duomenų subjektas turi teisę susipažinęs su savo asmens duomenimis reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.
 • Duomenų subjektas turi teisę į duomenų perkeliamumą įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis.
 • Duomenų subjektas, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, turi kreiptis el. paštu info@sng.lt

 

Pilnos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės pasiekiamos šiuo adresu: nėra.

Klausimai
Turėdami klausimų galite susisiekti su mumis el. paštu info@sng.lt

Pasiliekame teisę bet kada pakeisti privatumo politiką.

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.